Stosownie do zapisów art. 229 Kodeksu Pracy i Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy(Dz. U. Nr 96 poz. 593 z późniejszymi zmianami) na pracodawcy spoczywa obowiązek objęcia profilaktyczną opieką medyczną zatrudnionych pracowników. W związku z powyższym, mając na względzie zabezpieczenie Państwa pracowników w kompleksowe spektrum usług z zakresu medycyny pracy pragniemy przedstawić ofertę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SERCE SERCU s.c.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SERCE SERCU s.c. jest jednostką medyczną, utworzoną w celu udzielania świadczeń z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Diagnostyki Obrazowej i Profilaktyki Zdrowia.

Badanie profilaktyczne wynikające z Kodeksu Pracy ? jest to badanie mające na celu ocenę , czy cechy fizyczne i psychiczne pracownika pozwalają mu wykonywać pracę w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe i/lub warunki
uciążliwe występujące na konkretnym stanowisku pracy (czy będzie wykonywał pracę bezpiecznie, bez uszczerbku dla swojego stanu zdrowia, bez zagrożenia dla współpracowników).
W ramach podstawowej oferty zapewniamy badania medycyny pracy realizowane w najbardziej dogodny dla pracowników i pracodawców sposób.

Nasze zaplecze fachowe to doskonali specjaliści wszystkich dziedzin wiedzy medycznej z bogatą praktyką i uprawnieniami. Wszystkie badania wykonujemy w oparciu o nowoczesną infrastrukturę medyczną w tym, pracownie:

 • RTG,
 • Urografia,
 • EKG,
 • Próba wysiłkowa,
 • Echo serca,
 • Holter ciśnieniowy,
 • Holter EKG,
 • USG,
 • Mammografii,
 • Spirometryczną, EEG ? Biofeedback,
 • Audiometria,

poradnie:

 • Medycyny Pracy,
 • Alergologiczną,
 • Laryngologiczną,
 • Okulistyczną,
 • Neurologiczną,
 • Kardiologiczną,
 • Diabetologiczną,
 • Dermatologiczną,
 • Urologiczną,
 • Ginekologiczno ? Położniczą,
 • Reumatologiczną,
 • Logopedyczną,
 • Endokrynologiczną,
 • Chirurgiczną,
 • Chirurgii Naczyniowej,
 • Urazowo ? Ortopedyczną,
 • Onkologiczną,
 • Psychologiczną,
 • Zdrowia Psychicznego,
 • Leczenia Uzależnień,
 • Ogólną, Dziecięcą,
 • Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Punkt Szczepień,
 • Punkt Pobrań materiałów do badań,
 • Gabinet Diagnostyczno ? Zabiegowy POZ.

Nasza oferta zawiera pełny zakres usług obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane w/w przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie.
Oferujemy profesjonalną opiekę medyczną w zakresie medycyny pracy:

 • badania wstępne
 • badania okresowe
 • badania kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni);

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SERCE SERCU s.c. świadczy również usługi medyczne w zakresie:

 • badań dla operatorów wózków, operatorów suwnic, operatorów maszyn
 • budowlanych, pracowników wysokościowych, kierowców zawodowych,
 • badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • zapewnienie udziału Lekarza Pracy Medycyny w zakładowych komisjach BHP;
 • wizytacje stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy i pielęgniarkę medycyny pracy;

Usługi realizujemy na podstawie zawartej umowy z pracodawcą umowy określającej zakres przedmiotowy.
Do oferty dołączamy Państwu wzór umowy oraz wzór skierowania na badania profilaktyczne. Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 30 dni od daty wystawienia. Skierowanie na badania profilaktyczne powinno zawierać informacje dotyczące narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowisku pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu.
W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

 • tel. 502 919 260, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naszym celem jest świadczenie usług medycznych w sposób profesjonalny,
rzetelny, spełniający Państwa oczekiwania. Zapraszamy wszystkie firmy do skorzystania z naszej oferty badań w zakresie medycyny pracy.