Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tych, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
O wskazanie specjalisty pacjent może się zwrócić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / lekarza rodzinnego.
Rejestracja do poradni specjalistycznej/POZ możliwa jest na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osób trzecich.

Kiedy skierowanie nie jest potrzebne?

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest potrzebne w wypadku, gdy pacjent chce się udać do:
– ginekologa i położnika,
– stomatologa,
– wenerologa,
– onkologa,
– psychiatry,
– poradni dla osób chorych na gruźlicę,
– poradni dla osób zakażonych wirusem HIV,
– poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego.

Ponadto skierowanie do specjalisty nie jest wymagane:
– gdy pacjent jest inwalidą wojennym i wojskowym, osobą represjonowaną, kombatantem lub cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych;
– gdy pacjent jest uprawnionym żołnierzem lub pracownikiem, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju.

Poza tymi przypadkami do lekarza specjalisty obowiązuje skierowanie. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca pacjent.

Zasady rejestracji elektronicznej

Dyrekcja Centrum Medycznego Serce Sercu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjenta, wprowadza możliwość rejestracji elektronicznej. By taka rejestracja była możliwa należy wykonać następujące kroki:

1) wybrać placówkę, w której chcemy skorzystać z porady danego specjalisty;
2) każda z placówek Centrum Medyczne Serce Sercu posiada własny adres email przeznaczony tylko do celów rejestracyjnych;
3) rejestrując się drogą elektroniczną niezbędne jest podanie danych:

a) imię i nazwisko pacjenta;
b) numer PESEL pacjenta;
c) pełne dane adresowe pacjenta;
d) telefon kontaktowy;
e) specjalisty ( np. kardiolog, okulista …), do którego chcemy się zarejestrować;

f) kod skierowania

Wysłanie przez Państwa wszystkich powyższych danych daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej o terminie udzielenia świadczenia (będzie to pierwszy wolny termin, którym dysponuje placówka do wybranego specjalisty). Informację zwrotną realizujemy do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania od Państwa emaila z prośbą o rejestrację. Z wyłączeniem sobót, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

 

W dniu wizyty pacjent zgłasza się do rejestracji z dokumentami:
– dowodem osobistym (w przypadku dziecka z numerem PESEL)
– skierowaniem wymaganym do danego specjalisty

Dbamy o Twoje zdrowie

masz pytania?

Nasi wykwalifikowani specjaliści są zawsze gotowi, aby sprostać najwyższym wymaganiom i zapewnić pełen profesjonalizm i opiekę na każdym etapie leczenia.