Twoje miejsce na drodze do pełni sił i energii.
POZNAJ DOKŁADNE SZCZEGÓŁY

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

W ramach POZ pacjenci otrzymują podstawowe usługi medyczne, takie jak wizyty lekarskie, diagnostykę, leczenie chorób przewlekłych i profilaktykę zdrowotną. Zadaniem POZ jest zapewnienie opieki medycznej.

W ramach bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej (czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00) zespołem medycznym pracującym i czuwającym nad zdrowiem każdego pacjenta zdeklarowanego w naszej placówce są:

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ:

– lek Barbara Kotowska-Grzesiak

– lek Mariusz Ozga (w trakcie specjalizacji)


SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH:

– lek Andrzej Kusak


SPECJALISTA PEDIATRII:

– lek Daria Kapusta

– lek Katarzyna Gaca


LEKARZ:

– lek Olga Plackowska

– lek Jacek Wielgus

– lek Wojciech Mrowicki

– lek Patrycja Kojm


PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA:

– piel. Marzena Pełech

– piel. Barbara Nęcek

– piel. Małgorzata Krańska

– piel. Marta Szczurek

– piel. Kinga Jachymek

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA:

– położna Julia Nawrot


Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ spośród osób posiadających umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie są wymagane żadne oświadczenia, ani druki rezygnacji z poprzedniej przychodni, gdzie pacjent był zdeklarowany. Nie obowiązuje rejonizacja.

Prawidłowo wypełnioną deklarację wyboru można złożyć osobiście w Przychodni SERCE SERCU, 32-020 Wieliczka, ul. Leśna 1A, lub wysłać pocztą.

Druki deklaracji :

– pobierz deklarację pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

– pobierz deklaracje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej


Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej rodzinnej

Ubezpieczony ma prawo bezpłatnego wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku, każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do zniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł.

Opieka sprawowana przez lekarza/pielęgniarkę POZ

W zakresie poradni pediatrycznej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można skorzystać z konsultacji lekarskiej oraz otrzymać skierowanie na bezpłatne badania:

 • (EKG, USG, RTG, diagnostyka z krwi, moczu i innych płynów ustrojowych, bakteriologii i mikologii moczu, kału i wymazów z gardła), badanie spirometryczne, jak również otrzymać skierowanie do:
 • lekarzy specjalistów;
 • sanatorium;
 • szpitala;
 • opieki długoterminowej;
 • na rehabilitację;
 • na transport sanitarny;
 • na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawanych na życzenie pacjenta, związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczenia wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Ponadto w ramach POZ realizowane są zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, wykonywanie są szczepienia ochronne, w tym także szczepienia u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzane profilaktyczne badania lekarskie (bilansy zdrowia).

Obszar działalności pielęgniarki i położnej POZ, to m.in.:

 • realizacja zleceń lekarskich w gabinecie pielęgniarki/położnej POZ oraz w miejscu zamieszkania /pobytu pacjenta;
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych;
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej;
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie;
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.  

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej MOW NFZ.

https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/swiadczenia-medyczne/podstawowa-opieka-zdrowotna/

Dbamy o Twoje zdrowie

masz pytania?

Nasi wykwalifikowani specjaliści są zawsze gotowi, aby sprostać najwyższym wymaganiom i zapewnić pełen profesjonalizm i opiekę na każdym etapie leczenia.