PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ 

Warunkiem przyjęcia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jest:

  • posiadanie skierowania do poradni specjalistycznej (laryngologicznej, okulistycznej, dermatologicznej);
  • dowodu osobistego (dziecko numer PESEL)

PORADNIE SPECJALISTYCZNE KOMERCYJNE

  • OKULISTA
  • LARYNGOLOG
  • DERMATOLOG