- dr n med. Marcin Wroński,

specjalista alergolog

 

W zakresie poradni można skorzystać z porady specjalisty oraz wykonać badania : testy skórne wziewne i pokarmowe, testy płatkowe, spirometria, pikflometria (monitoring astmy przy pomocy PEF). Prowadzone są również immunoterapie alergenowoswoiste, czyli tzw. odczulania.

Testy płatkowe- testy tewykorzystuje się do wykrywania alergii na substancje, które uczulają na drodze kontaktu ze skórą uczulonego pacjenta (alergeny kontaktowe). Głównie są wykorzystywane w diagnostyce wyprysku kontaktowego. Przy ich pomocy diagnozuje się uczulenia na metale (chrom, nikiel, kobalt i inne), substancje zapachowe, składniki kosmetyków, składniki gumy, żywice i wiele innych substancji chemicznych z którymi się stykamy. Testy te są bezpiecznym narzędziem diagnostycznym i rzadko występują powikłania.

Testy skórne- W diagnostyce chorób alergicznych najczęściej wykonuje się testy punktowe zwane PRIC. Wykrywają one obecność swoistych dla określonego alergenu przeciwciał klasy IgE związanych na błonie komórkowej mastocytów w skórze pacjenta, a więc wykrywają alergię IgE- zależną, czyli natychmiastową.Testy skórne są zasadniczo bezpiecznym narzędziem diagnostycznym, rzadko zdarzają się powikłania w postaci reakcji alergicznych. Testy skórne charakteryzują się wysoką swoistością i czułością w przypadku diagnostyki uczulenia na alergeny powietrznopochodne, w przypadku alergenów pokarmowych są one mniej czułe i swoiste.

Spirometria- jest to badanie czynnościowe płuc. Wykonuje się je celem rozpoznania, monitorowania i określenia stopnia zaawansowania astmy oskrzelowej, ale nie tylko. Bada się w jego trakcie przepływy powietrza przez oskrzela (szybkość przepływającego powietrza), objętości i pojemności przestrzeni powietrznych płuc. Badanie jest przeprowadzane przy pomocy urządzenia nazywanego spirometrem, zwykle podłączonym do komputera.

Odczulanie- jest leczeniem przyczynowym chorób alergicznych.
W języku medycznym nazywane jest immunoterapią alergenowoswoistą.Jest metodą leczenia alergii powietrznopochodnych czyli spowodowanych alergenami unoszącymi się w powietrzu (aeroalergeny) takich jak alergeny roztoczy kurzu domowego, zwierząt i roślin.