SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

- lek Marek Jakubiczka

 

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ:

- lek Dominika Drobniak-Hełdak

- lek Andrzej Królik

 

SPECJALISTA PEDIATRII

- lek med. Andrzej Szczurek

- lek med. Aleksandra Tylec - Stoczczak

 

LEKARZ:

- lek Jacek Wielgus

 

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

- piel. Anna Więcław

- piel. Krystyna Strzebońska

 

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

- poł. Anna Słomka

 

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ spośród osób posiadających umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie są wymagane żadne oświadczenia, ani druki rezygnacji z poprzedniej przychodni, gdzie pacjent był zdeklarowany. Nie obowiązuje rejonizacja.

Prawidłowo wypełnioną deklarację wyboru można złożyć osobiście w Przychodni SERCE SERCU, 32-031 Mogilany ul. Rynek 4, lub wysłać pocztą.

Druki deklaracji :

- pobierz deklarację pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

- pobierz deklaracje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej rodzinnej

Ubezpieczony ma prawo bezpłatnego wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym.
W przypadku, każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do zniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł.

Opieka sprawowana przez lekarza/pielęgniarkę POZ

W ramach bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej (czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00) ? zespołem medycznym pracującym i czuwającym nad zdrowiem każdego pacjenta zdeklarowanego w naszej placówce są:

 

W zakresie poradni pediatrycznej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można skorzystać z konsultacji lekarskiej oraz otrzymać skierowanie na bezpłatne badania:

 • (EKG, USG, RTG, diagnostyka z krwi, moczu i innych płynów ustrojowych, bakteriologii i mikologii moczu, kału i wymazów z gardła), badanie spirometryczne, jak również otrzymać skierowanie do:
 • lekarzy specjalistów;
 • sanatorium;
 • szpitala;
 • opieki długoterminowej;
 • na rehabilitację;
 • na transport sanitarny;
 • na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawanych na życzenie pacjenta, związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczenia wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Ponadto w ramach POZ realizowane są zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, wykonywanie są szczepienia ochronne, w tym także szczepienia u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzane profilaktyczne badania lekarskie (bilansy zdrowia).

Jeżeli wystąpi taka potrzeba dysponujemy trzema inhalatorami z możliwością ich nieodpłatnego wypożyczenia.

Obszar działalności pielęgniarki i położnej POZ, to m.in.:

 • realizacja zleceń lekarskich w gabinecie pielęgniarki/położnej POZ oraz w miejscu zamieszkania /pobytu pacjenta;
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych;
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej;
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie;
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.  

    

Po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, gwarantuje swoim pacjentom świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna ? czytaj tutaj

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej MOW NFZ.

www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta